ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 วิทยาศาสตร์ 2
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 13
4 ศิลปะ-ดนตรี 46
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4
7 คอมพิวเตอร์ 14
8 หุ่นยนต์ 4
9 การงานอาชีพ 18
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย 2
11 เรียนร่วม - ศิลปะ 15
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ (ประสานงานและดูแลระบบ ของ สพม. 081-9511567 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]