แบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสิน
โปรดกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม  2561
โปรดกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม  2561
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 05:00 น.