งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:02 น.