งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมลานกิจกรรม และโรงจอดรถครู 21 ธ.ค. 2561 09.00-13.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมลานกิจกรรม และโรงจอดรถครู 22 ธ.ค. 2561 09.00-13.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ทางเดินเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร 2 ,อาคาร 4 และบริเวณชั้นล่างอาคาร 2 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ทางเดินเชื่อมอาคารระหว่างอาคาร 2 ,อาคาร 4 และบริเวณชั้นล่างอาคาร 2 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุม ภูขวาง 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุมภูขวาง 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อาคารโดม 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อาคารโดม 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สโมสรสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู 20 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สโมสรสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุมภูกามยาว 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม หอประชุมภูกามยาว 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมการงานอาชีพ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดมการงานอาชีพ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานใต้ต้นโพธิ์ 21 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ลานใต้ต้นโพธิ์ 22 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]