งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 436 20 ธ.ค. 2561 09.00
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 446 20 ธ.ค. 2561 09.00
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 20 ธ.ค. 2561 09.00
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 426 20 ธ.ค. 2561 09.00
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 411 20 ธ.ค. 2561 09.00
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 416 20 ธ.ค. 2561 09.00
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 20 ธ.ค. 2561 09.00
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 421 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 426 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 211 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 218 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 521 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 538 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 514 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 436 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 532 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 528 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 446 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 228 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 518 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 512 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 416 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 215 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 531 21 ธ.ค. 2561 09.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุม 20 ธ.ค. 2561 09.00
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุม 20 ธ.ค. 2561 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]