ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1] 25 14 12 51 133 41 14 4 188
2 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1] 20 13 12 45 114 50 18 6 182
3 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1] 18 9 12 39 136 39 23 7 198
4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2] 13 9 9 31 115 37 29 15 181
5 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2] 11 9 7 27 104 42 23 10 169
6 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1] 10 7 8 25 113 49 22 6 184
7 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1] 9 9 6 24 118 56 19 10 193
8 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1] 8 8 10 26 126 49 19 8 194
9 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1] 8 8 3 19 104 48 26 22 178
10 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3] 7 9 18 34 114 59 20 10 193
11 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1] 7 7 9 23 108 46 18 13 172
12 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2] 7 7 3 17 107 46 22 13 175
13 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1] 7 1 5 13 88 54 19 14 161
14 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2] 6 7 5 18 108 50 15 9 173
15 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1] 6 5 8 19 125 41 20 12 186
16 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2] 5 8 4 17 107 37 27 10 171
17 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1] 5 5 5 15 117 39 25 13 181
18 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 5 5 1 11 84 59 30 14 173
19 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2] 5 4 3 12 61 41 25 16 127
20 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4] 5 2 3 10 81 44 14 16 139
21 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1] 4 9 10 23 108 48 20 6 176
22 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1] 4 7 4 15 107 47 20 15 174
23 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1] 4 5 2 11 84 54 34 13 172
24 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1] 4 4 7 15 85 39 29 16 153
25 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2] 3 5 1 9 95 53 24 18 172
26 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2] 3 4 5 12 83 52 27 10 162
27 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3] 3 3 2 8 58 54 26 15 138
28 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2] 3 3 1 7 62 51 20 18 133
29 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2] 2 10 3 15 86 50 18 13 154
30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4] 2 7 4 13 81 49 29 18 159
31 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2] 2 6 2 10 88 51 26 16 165
32 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1] 2 5 4 11 111 59 16 13 186
33 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2] 2 3 2 7 98 35 23 18 156
34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1] 2 2 1 5 62 45 20 21 127
35 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2] 2 1 2 5 73 45 24 22 142
36 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3] 1 6 10 17 95 47 21 12 163
37 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2] 1 4 4 9 81 44 22 18 147
38 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2] 1 3 4 8 83 39 19 19 141
39 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] 1 2 4 7 83 47 29 16 159
40 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5] 1 1 0 2 47 42 31 17 120
41 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6] 1 0 1 2 53 43 28 17 124
42 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2] 1 0 1 2 46 44 26 22 116
43 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] 0 3 5 8 82 46 29 15 157
44 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2] 0 1 2 3 41 47 22 23 110
รวม 236 240 224 700 4,055 2,058 1,011 619 7,124