ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1] 25 14 12 51 133 40 13 3 186
2 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1] 18 9 11 38 132 38 20 7 190
3 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1] 17 11 11 39 107 45 18 6 170
4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2] 13 9 9 31 113 33 29 15 175
5 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1] 10 7 8 25 108 48 19 6 175
6 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2] 8 8 7 23 94 38 23 10 155
7 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1] 7 8 3 18 95 46 25 21 166
8 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1] 7 7 5 19 112 45 19 8 176
9 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1] 7 1 5 13 87 49 19 14 155
10 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3] 6 9 15 30 103 56 19 10 178
11 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1] 6 5 9 20 104 41 17 13 162
12 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2] 6 5 5 16 101 49 14 9 164
13 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2] 6 5 3 14 99 42 21 13 162
14 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1] 6 3 8 17 120 37 20 12 177
15 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2] 5 8 4 17 103 36 27 10 166
16 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3] 5 5 0 10 80 56 30 14 166
17 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4] 5 1 1 7 73 39 13 16 125
18 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 1] 4 8 3 15 105 47 19 10 171
19 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1] 4 6 2 12 102 45 19 15 166
20 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1] 4 5 5 14 115 37 25 13 177
21 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1] 4 5 2 11 84 53 33 13 170
22 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1] 3 7 10 20 100 46 18 6 164
23 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2] 3 4 4 11 78 49 25 10 152
24 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1] 3 3 5 11 78 38 29 16 145
25 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2] 3 2 1 6 60 48 20 18 128
26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3] 3 1 2 6 52 52 23 15 127
27 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2] 2 10 3 15 84 49 16 13 149
28 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4] 2 5 4 11 79 46 26 18 151
29 สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2] 2 5 2 9 85 48 26 16 159
30 สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2] 2 4 1 7 87 51 23 18 161
31 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2] 2 3 3 8 51 40 24 16 115
32 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1] 2 2 1 5 60 44 19 21 123
33 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2] 2 1 1 4 69 44 21 22 134
34 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3] 1 6 9 16 92 45 20 12 157
35 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1] 1 5 4 10 107 57 15 12 179
36 สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2] 1 4 4 9 81 43 21 18 145
37 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2] 1 3 4 8 80 38 18 19 136
38 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2] 1 3 2 6 90 30 22 18 142
39 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3] 1 2 3 6 81 42 28 15 151
40 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5] 1 1 0 2 46 42 31 17 119
41 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6] 1 0 1 2 52 42 27 17 121
42 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2] 1 0 1 2 45 43 25 22 113
43 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] 0 3 5 8 79 42 28 15 149
44 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2] 0 1 2 3 40 47 22 23 109
รวม 211 214 200 625 3,846 1,946 969 615 6,761