ประกาศจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
เรื่อง วันที่ เวลาและสถานที่ ในการจัดการแข่งขัน
           วันที่ เวลาและสถานที่ ในการจัดการแข่งขันให้อ้างอิงจากเว็บไซด์ของงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  รายละเอียดคลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:58 น.