ประกาศจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
          การโอนข้อมูลจากระดับเขตพื้นที่สู่เว็บไซด์ระดับชาติ(ภาคเหนือ)ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได็โดยใช้ Username และ Password เดิมของโรงเรียนที่ใช้ในระดับเขตพื้นที่
          ข้อมูลที่โอนจากระดับเขตพื้นที่สู่เว็บไซด์ระดับชาติ(ภาคเหนือ) จะมาเฉพาะข้อมูลตัวอักษรเท่านั้นส่วนรูปภาพนักเรียนและครูจะต้องทำการ Upload เข้าสู่เว็บไซด์ระดับชาติ(ภาคเหนือ)อีกครั้งหนึ่ง
วันอาทิตย์ ที่ 02 ธันวาคม 2561 เวลา 12:35 น.