ประกาศจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
  เรื่อง การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน
          การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ต้องแนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนตัวเข้าสู่ระบบด้วย หากไม่แนบเอกสารหลักฐานจะไม่สามารถอนุญาตให้เปลียนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ หลังจากนั้นให้นำหนังสือเปลี่ยนตัวยื่นต่อกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน(วันรายงานตัว) รายละเอียดจากประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (ข้อ 8.)
วันอังคาร ที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 13:26 น.