แผนผังสถานที่แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
แผนผังสนามแข่งขันคณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ผังการจัดนิทรรศการ OBECQA
สถานที่จัดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ผังสถานที่แข่งขันสุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
สถานที่จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
สถานที่จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานที่แข่งขัน วิทยาศาสตร์
สถานที่แข่งขันภาษาไทย และทัศนศิลป์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
สถานที่แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจุนวิทยาคม
สถานที่แข่งขันนาฏศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และดนตรี โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 20:36 น.