ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 69 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.50 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน