ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 4  
7 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 7  
11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 7  
12 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 12  
16 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 16  
20 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76 เงิน 16  
21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 16  
22 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 16  
23 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 23  
26 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74 เงิน 26  
30 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 26  
31 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 26  
32 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 32  
34 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 32  
35 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 32  
36 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73 เงิน 32  
37 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 32  
38 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 38  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 40  
42 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 40  
43 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 43  
44 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน