ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  
18 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน