ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 6  
10 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 10  
14 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 10  
15 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 10  
16 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 16  
20 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 16  
21 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 16  
22 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 16  
23 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 16  
24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 24  
28 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 24  
29 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 24  
30 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 24  
31 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 24  
32 โรงเรียนสุนทรศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 24  
33 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 24  
34 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 24  
35 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 24  
36 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 37  
39 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -  
42 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน