ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89.33 ทอง 5  
8 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.66 ทอง 18  
20 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.33 ทอง 24  
27 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.66 ทอง 28  
30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.66 ทอง 28  
31 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.66 ทอง 33  
34 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.66 ทอง 36  
37 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.66 ทอง 36  
38 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.66 ทอง 36  
39 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.66 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน