ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 159
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.66 ทอง 7  
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.66 ทอง 7  
10 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.66 ทอง 11  
13 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.66 ทอง 11  
14 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.66 ทอง 17  
19 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.66 ทอง 19  
21 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.66 ทอง 19  
22 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.33 ทอง 22  
24 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.33 ทอง 22  
25 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 25  
28 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.33 ทอง 28  
30 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.33 ทอง 28  
31 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.33 ทอง 28  
32 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.16 ทอง 33  
34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 34  
36 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 34  
37 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.66 ทอง 37  
38 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.66 ทอง 37  
39 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.66 ทอง 37  
40 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.66 ทอง 37  
41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.66 ทอง 41  
42 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 42  
44 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน