ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 27  
32 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 27  
33 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 27  
34 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 27  
35 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 60 ทองแดง 27  
36 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน