ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.57 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.17 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.57 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.43 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.13 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.73 ทอง 8  
9 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.57 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.37 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.53 ทอง 11  
12 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.57 เงิน 14  
15 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.93 เงิน 15  
16 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.73 เงิน 16  
17 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.47 เงิน 17  
18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.13 เงิน 18  
19 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.43 เงิน 20  
21 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.57 เงิน 22  
23 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.23 เงิน 23  
24 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73.77 เงิน 24  
25 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.07 เงิน 26  
27 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69.73 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.57 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68.30 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60.53 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน