ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 13  
16 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71 เงิน 23  
26 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 23  
27 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 27  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70 เงิน 27  
30 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 27  
31 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 27  
32 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 27  
33 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 70 เงิน 27  
34 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน