ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.01 ทอง 10  
11 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.01 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.99 ทอง 15  
16 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.01 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.01 ทอง 20  
21 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.01 ทอง 24  
25 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 27  
29 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 27  
30 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 30  
32 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.01 เงิน 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 33  
35 โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 33  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.99 เงิน 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน