ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.98 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.32 เงิน 10  
11 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.99 เงิน 11  
12 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 74.99 เงิน 11  
13 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.65 เงิน 13  
14 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.65 เงิน 13  
15 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.65 เงิน 13  
16 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.98 เงิน 16  
17 โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.98 เงิน 16  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64.58 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -  
22 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน