ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.60 เงิน 26  
28 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.60 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72.80 เงิน 33  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน