ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน