ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังกรดพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.80 เงิน 22  
24 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.80 เงิน 22  
25 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน