ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 8  
11 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 48 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 47 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 44 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 43 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 43 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 43 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 41 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 36 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 35 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 34 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 34 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 33 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 33 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 27 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 27 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 25 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 24 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 24 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 21 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 21 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 20 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 18 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 8 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน