ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 11  
15 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 20  
22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 20  
23 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 23  
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 23  
26 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70 เงิน 23  
27 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 62 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 58 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 58 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 56 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 56 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 52 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 46 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 44 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 44 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 42 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40 เข้าร่วม 44  

หมายเหตุ : เนื่องจาก ผลการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม,4-ม.6 มีลำดับที่ 2 ร่วมกันทั้งหมด 4 โรงเรียน คือ 94 คะแนนเท่ากัน ดังนั้นจึงให้โรงเรียนจุนและโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ได้ลำดับที่ 2 ร่วมกัน เพราะว่าได้คะแนนรอบที่ 2 มากกว่า โรงเรียนอุตรดิตถ์และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตามลำดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน