ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 295
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.80 เงิน 25  
27 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.80 เงิน 25  
28 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.40 เงิน 29  
32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.80 เงิน 37  
39 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.80 เงิน 39  
41 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68.60 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน