ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง 14  
16 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 28  
30 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 39  
41 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.60 ทอง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน