ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 303
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.40 ทอง 25  
28 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.20 ทอง 37  
39 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.20 ทอง 37  
40 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.20 ทอง 42  
44 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 73.20 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน