ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระบางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนสุนทรศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62.60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 61.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 49.40 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -  
39 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน