ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.60 ทอง 19  
22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.20 ทอง 23  
26 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.60 ทอง 28  
30 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.60 ทอง 31  
33 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.60 ทอง 31  
34 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72.20 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน