ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91 ทอง 7  
11 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง 7  
12 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง 12  
16 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 12  
17 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 17  
20 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 17  
21 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 17  
22 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 17  
23 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 23  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 23  
27 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 79 เงิน 27  
30 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 27  
31 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79 เงิน 27  
32 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 27  
33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 27  
34 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 27  
35 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 35  
37 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 35  
38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 35  
39 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 35  
40 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 35  
41 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 35  
42 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 42  
44 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน