ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 9  
14 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 9  
15 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 9  
16 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 9  
17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 9  
18 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 9  
19 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 9  
20 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 9  
21 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 9  
22 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 9  
23 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 9  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 9  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 9  
26 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 9  
27 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 9  
28 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 9  
29 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 9  
30 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 9  
31 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75 เงิน 9  
32 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 9  
33 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 9  
34 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 9  
35 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 9  
36 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 9  
37 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 9  
38 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 9  
39 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 9  
40 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 9  
41 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 9  
42 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 9  
43 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 9  
44 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน