ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.80 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 34  
36 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน