ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 609
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 7  
11 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 11  
17 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 11  
18 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 18  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 18  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 18  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 18  
24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 18  
25 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 18  
26 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 18  
27 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 18  
28 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 18  
29 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 18  
30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 18  
31 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 18  
32 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 18  
33 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 33  
36 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง 33  
37 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 33  
38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 33  
39 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 33  
40 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน