ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 611
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.33 ทอง 17  
20 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.33 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80.66 ทอง 22  
23 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.66 ทอง 22  
24 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 79 เงิน 29  
31 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 29  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.66 เงิน 32  
33 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.66 เงิน 32  
34 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.66 เงิน 32  
35 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 37  
38 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  
39 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  
40 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน