ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 16  
20 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 20  
24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 20  
25 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 27  
32 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 27  
33 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 27  
34 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 27  
35 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 27  
36 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 27  
37 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 27  
38 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 27  
39 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 27  
40 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 27  
41 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน