ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 15  
19 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 15  
20 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนปวีณาวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 30  
33 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 30  
34 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 30  
35 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน