ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80.80 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.80 เงิน 16  
18 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 67.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65.40 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 64.60 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 61.40 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน