ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.50 ทอง 16  
19 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.50 ทอง 16  
20 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.50 ทอง 16  
21 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.50 ทอง 16  
22 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.50 ทอง 16  
23 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.50 ทอง 16  
24 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 24  
27 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 24  
28 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 31  
36 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 36  
39 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 36  
40 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 36  
41 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
42 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) - -  
43 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน