ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.50 ทอง 12  
15 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.50 ทอง 12  
16 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.50 ทอง 12  
17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง 18  
21 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 18  
22 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.50 ทอง 22  
25 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.50 ทอง 22  
26 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86 ทอง 26  
29 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 29  
32 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 32  
35 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 35  
37 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 35  
38 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 35  
39 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 35  
40 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81 ทอง 41  
43 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน