ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 645
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 15  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.70 ทอง 17  
19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.30 ทอง 19  
21 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.30 ทอง 19  
22 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.70 ทอง 22  
23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.70 ทอง 26  
27 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.70 ทอง 26  
28 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.30 ทอง 28  
29 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81.30 ทอง 28  
30 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 30  
32 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.70 ทอง 32  
33 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.70 เงิน 35  
36 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 37  
38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73.30 เงิน 38  
39 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 72 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน