ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71 เงิน 22  
24 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 22  
25 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน