ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 647
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 13  
16 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน