ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 57.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 57 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 56.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 56 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 55.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 54 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 54 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 54 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 53.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 52 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 50.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 50.50 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 49.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 49.50 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 49 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 49 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 48 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 47 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 47 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 45.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 45.50 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 45 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 44.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 43.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 43 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 43 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 42.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 42 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 41.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 39 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 38 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 33.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  
44 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน