ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 44 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 38 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 36.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 35 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 34 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 33.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 33.50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 33 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 33 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 31 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 31 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 30 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 30 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 29 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 27 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27 เข้าร่วม 22  
25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 26 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 26 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 25 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 25 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 24.50 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 24 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 24 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 24 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนเมืองแงง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 24 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 23 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 23 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 23 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 23 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 21 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 21 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 20 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 20 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 18 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 16 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 12 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน