ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 40.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 40 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 40 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 39.50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 39.50 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 38.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 37.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 37 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 37 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 37 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 36.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 36.50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 35.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 35.50 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 35.50 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 35 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 32 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 31.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 31 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 31 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 30 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 30 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 29.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 29 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 28 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 27.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 27.50 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 27 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 27 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 25.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 25 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 24 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 23 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 23 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 22 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 20.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 19.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 19.50 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 17.50 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน