ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 8  
14 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 8  
15 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68 ทองแดง 8  
16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 16  
21 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 66 ทองแดง 16  
22 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 16  
23 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66 ทองแดง 16  
24 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 24  
27 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 24  
28 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 65 ทองแดง 24  
29 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 24  
30 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 24  
31 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 64 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 63 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 63 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 48 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 48 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 48 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน