ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 661
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.40 ทอง 21  
23 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.40 ทอง 21  
24 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.40 ทอง 24  
27 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 42.20 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน